PVIRe đạt tăng trưởng lợi nhuận 69% trong 6 tháng đầu năm 2019


Sáng ngày 24/07/2019, tại Tòa nhà PVI, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.

Đến dự Hội nghị, PVIRe được vinh dự đón tiếp sự có mặt của Lãnh đạo PVI Holdings, Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI, Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam. Hội nghị do ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT và Ông Trịnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc PVIRe chủ trì.

Theo đánh giá, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong nước nửa đầu năm 2019 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, ổn định, thị trường đón nhận thêm nhiều sản phẩm mới, mạng lưới được mở rộng… Tuy nhiên ghi nhận chỉ tăng mạnh các nghiệp vụ bán lẻ, các nghiệp vụ có tái bảo hiểm như bảo hiểm kỹ thuật, tài sản, hàng hóa vẫn tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ.

Ông Trịnh Anh Tuấn – Tổng giám đốc PVIRe trình bày báo cáo sơ kết tại Hội nghị

Trong bối cảnh đó, với nền tảng là chính sách kinh doanh đa dạng, linh hoạt, hiệu quả đi đúng định hướng phát triển, PVIRe đã đạt được kết quả kinh doanh vô cùng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2019. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, cả về doanh thu và lợi nhuận với mức tăng trưởng trên 50%. Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 1.104,2 tỷ, hoàn thành 148% kế hoạch, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ; chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 111,8 tỷ đồng, hoàn thành 185% kế hoạch, tăng trưởng 69,4% so với cùng kỳ. Ghi nhận lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 41,5 tỷ, hoàn thành 151% kế hoạch. Đặc biệt lợi nhuận đầu tư tài chính đạt 70,3 tỷ, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. ROE bình quân (quy đổi theo năm) của công ty đạt mức trên 20%.

Bên cạnh những thành tích đạt được về kinh doanh tái bảo hiểm, phát triển thị trường và đầu tư tài chính, PVIRe tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hệ thống công nghệ thông tin trong mọi hoạt động. Công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, đoàn thể tiếp tục được chú trọng. Công tác quản trị luôn đề cao tính minh bạch, áp dụng các chuẩn mực quốc tế; hệ thống quy chế, quy trình, quy định được chú trọng rà soát và hoàn thiện.

Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến phát biểu và chia sẻ của các Đại biểu, khách mời. Đặc biệt, Tổng giám đốc PVI Holdings đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên PVIRe trong 6 tháng vừa qua, đồng thời có chỉ đạo sát sao về các nhiệm vụ trọng tâm của PVIRe cần phải hoàn thành trong năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2019, PVIRe mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu kế hoạch năm 2019 là 1650 tỷ và lợi nhuận trước thuế là 162,3 tỷ, đảm bảo mức cổ tức chi trả 16% cho các cổ đông. Dự kiến trong năm 2019, PVIRe sẽ tiến hành niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Các tin liên quan