Công ty Cổ Phần PVI là một trong 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2019 do Forbes Việt Nam xếp hạng


Ngày 3/6/2019, Forbes Việt Nam công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2019. Đây là lần thứ bảy Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này tại Việt Nam. Như những lần trước, “Danh sách 50 công ty tốt nhất” năm 2019 do Forbes Việt Nam xếp hạng lựa chọn các công ty có kết quả kinh doanh tốt nhất, đang niêm yết tại sở Giao dịch TP.HCM (HSX) và sở Giao dịch Hà Nội (HNX). Các công ty trong danh sách phần lớn là các công ty đầu ngành hoặc đã xác lập được lợi thế cạnh tranh trong ngành, được phân theo từng nhóm lĩnh vực. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong danh sách thuộc về các ngành bất động sản- xây lắp, logistics, dịch vụ, tài chính, bảo hiểm…

Công ty Cổ Phần PVI là một trong 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2019, Forbes Việt Nam đã đăng tải thông tin cụ thể trên tạp chí Forbes Việt Nam số tháng 6.2019, phát hành vào thứ Hai, ngày 3.6.2019. Lễ Vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất và sự kiện Diễn đàn Kinh doanh (Business Forum) 2019 sẽ được tổ chức vào 15/8/2019.

THƯ CHÚC MỪNG CỦA FORBES VIỆT NAM GỬI ĐẾN PVI

  

Các tin liên quan