A.M.Best nâng xếp hạng tín nhiệm của PVIRe lên B++


 Singapore, ngày 8/8/2019, tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best đã nâng hạng tín nhiệm năng lực tài chính của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) từ B+ lên B++ (Good) và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành từ "bbb-" lên "bbb", triển vọng của cả hai chỉ tiêu này giữ ở mức ổn định (Stable).

Trong báo cáo, A.M.Best khẳng định năng lực tài chính của PVIRe được được đánh giá ở mức tốt, đồng thời kết quả hoạt động kinh doanh của công ty được duy trì và phát triển bền vững trong suốt những năm qua.

Giai đoạn 2014-2018, tỷ lệ kết hợp (combined ratio) trung bình của PVIRe đạt 81% và tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình đạt 15%, tỷ lệ chi trả cổ tức bình quân đạt 15%.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc PVIRe cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng với việc nâng hạng tín nhiệm lên B++ của A.M.Best. Kết quả này là một dấu mốc quan trọng của PVIRe, phản ánh kết quả hợp tác tốt đẹp và không ngừng phát triển với các đối tác, khách hàng trên thị trường và sự ủng hộ của các cổ đông. Việc nâng hạng tín nhiệm mở ra cho PVIRe nhiều cơ hội mới hợp tác với các nhà tái bảo hiểm, môi giới và các khách hàng. PVIRe sẽ tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh trên cơ sở hiệu quả, bền vững, và triển khai tăng vốn theo đúng lộ trình để hướng tới mức xếp hạng tín nhiệm A- trong thời gian sớm nhất."

A.M.Best là tổ chức xếp hạng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm và tái bảo hiểm. Được thành lập vào năm 1899, đến nay A.M.Best đã xếp hạng tín nhiệm hơn 3500 tổ chức trên hơn 90 quốc gia trên thế giới. Mức tín nhiệm B++ của A.M.Best tương đương mức tín nhiệm BBB+ của Standard & Poor’s (S&P) - đánh giá công ty có khả năng tài chính ở mức tốt để đáp ứng các nghĩa vụ bảo hiểm hiện hành của doanh nghiệp. Đây là lần thăng hạng đầu tiên của PVIRe kể từ khi Công ty được đánh giá xếp hạng tín nhiệm mức B+ vào năm 2012.

 

Các tin liên quan